Tag 10. klasse på Haderslev Realskole

Har du brug for et ekstra skoleår efter 9. klasse, inden du skal vælge ungdomsuddannelse, kan du tage en 10. klasse på Haderslev Realskole. Du kan afslutte med 10.-klasseprøve i flere fag.

I 10. klasse har du både obligatoriske fag som dansk, engelsk og matematik samt valgfag som fx idræt, værkstedsfag, naturfag eller samfundsfag.

Læs mere